Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας»

Σήμερα 3/10/2019 και έως τις 10/11/2019, θα είναι διαθέσιμη η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων στην πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να ανατρέξετε στις σελίδες του ιστότοπου.