Ολοκλήρωση της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πλαίσιο του έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας»

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  ανακοινώνει την ολοκλήρωση της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πλαίσιο  του έργου «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας».

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας δέχθηκε 2.382 ηλεκτρονικές αιτήσεις. Εφιστούμε την προσοχή των αιτούντων στην έγκαιρη αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, μέχρι 29/11/2019, σύμφωνα με την πρόσκληση και την ανακοίνωση στις 11/11/2019 για την Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και καταληκτικής ημερομηνίας προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η προσωρινή βαθμολογική κατάταξη των αιτούντων.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!